Bij Legal & Corporate Services proberen we de zaken niet moeilijker te maken dan ze wellicht al zijn. Daarom hechten we aan een transparante werkwijze, welke u in elke fase van het proces optimaal inzicht verschaft. Dat geldt overigens ook voor onze honorering.

De aan- of verkoop van een onderneming is een gecompliceerd traject met de nodige drempels en valkuilen. Er zijn specialisten uit diverse disciplines bij betrokken, ieder met een specifieke expertise en werkwijze. Aan de emotionele impact wordt vaak te weinig aandacht gegeven. Legal & Corporate Services houdt daar uitdrukkelijk rekening mee, juist omdat we zelf ondernemers zijn.

Is uw visie nog congruent met het strategisch plan? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de onderneming? En welke gevolgen hebben die voor de te volgen koers? Zomaar enkele vragen die voor vrijwel iedere ondernemer op enig moment opkomen. In Legal & Corporate Services vindt u een ervaren sparringpartner. Samen met u bepalen we hoe onze expertise zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Niet volgens vaste schablonen, maar via maatwerk. Want elke onderneming is uniek.